Center for Choreography Bleiburg/Pliberk (CCB) je bil ustanovljen leta 2011 kot platforma za sodobni ples na Koroškem. Pokrovitelj fundacije je bil plesalec, koreograf, režiser ter eden od pionirjev sodobnega plesnega gledališča Johann Kresnik (1939-2019), doma iz Pliberka. Cilj CCB je bil in je, v tradiciji dela Johanna Kresnika, združevati sodobni ples z družbenopolitičnim angažmajem. Kot dvojezična kulturna ustanova na Koroškem si CCB s svojimi umetniškimi produkcijami, ki presegajo konvencionalne meje in omejitve, prizadeva nagovoriti čim večje število ljudi ter jih navdušiti za plesno in uprizoritveno umetnost. To želimo doseči z lastnimi produkcijami, gostujočimi predstavami, delavnicami, rezidencami in simpoziji, z interdisciplinarnim delom, mladinskim delom, programi posredovanja ter nacionalnimi in mednarodnimi sodelovanji.

 • Društvo deluje v duhu Hansa Kresnika: družbenokritično in politično delovanje na področju plesa, podpora novostim in omogočanje novega razvoja, interdisciplinarno delo
 • Koroška kot plesni prostor: stičišče treh kultur v regiji Alpe-Jadran
 • lokalno: Pliberk kot središče in zbirališče sodobnega plesa
 • regionalno: zasidranje na Koroškem z različnimi oblikami in v sodelovanju z akterji in akterkami ter institucijami
 • čezregionalno: sodelovanje prek meja
 • gostitelj:ica, producent:ka in posrednik:ca plesa ter partner:ica plesnih ustvarjalk:cev
 • omogočanje preprostega dostopa do sodobnega plesa in uprizoritev širši publiki
 • spodbujanje vidnosti biografij koroških umetnic in umetnikov ter ukvarjanje z njimi v produkcijah CCB in/ali znotraj dejavnosti
 • spodbujanje plesalk:cev oz. umetnic:kov.
 • Dolga noč plesa
 • Posredovanje znanja
 • Faustlos – šolski projekt proti nasilju
 • Rezidence in programi »work in progress«
 • LABOR. Experimentierfeld für aufstrebende Choreograph:innen und Tänzer:innen
 • Znanstveno-umetniški razvoj
 • female research group FRAUENWERK
 • (Ko)produkcije in gostovanja
 • 2009: Začetni položaj leta 2009: Koreografsko gledališče Johanna Kresnika »Auf uns kommt es an / Ta roka bo koala svet« v prosti priredbi Jure Soyferja in razstava »Johann Kresnik - Skice in risbe« v Kulturnem domu v Pliberku, izid gledališko-znanstvenega zbornika »Ballet kann kämpfen / Balet se zna boriti« Genie Enzelberger in Zdravka Haderlapa (Lit-Verlag) ter tridnevni »Simpozij o politiki, sodobni zgodovini in družbeni kritiki v delu Johanna Kresnika« v Grenzlandheimu v Pliberku v okviru »Evropske razstave Pliberk/St. Paul 2009«. Kurator: Zdravko Haderlap
 • 2010: ARGE Koreografski center Johann Kresnik: Na pobudo Zdravka Haderlapa je bil maja 2010 ustanovljen »ARGE koreografski center Johann Kresnik« s priznanimi osebnostmi iz politike, umetnosti, medijev in znanosti, med katerimi so Genia Enzelberger, Elisabeth Faller, Maja Haderlap, Christoph Hofer, Michael Jernej, Jurij Mandl, Karlheinz Miklin, Arthur Ottowitz, Gernot Ogris, Harald Scheicher, Michael Stöckl, Stefan Visotschnig, Josef Winkler, Anja von Witzler in kasnejši:e ustanovni:e člani:ce.  
 • 2011: Ustanovitveni proces leta 2011: Ustanovitveni proces CCB s Kathrin Ackerl-Konstantin, Andreo Amort, Klausom Amannom, Zdravkom Haderlapom, Anno in Andreo Hein, Johannom Kresnikom, Andreo K. Schlehwein, Ulli Sturm, Ingrid Türk-Chlapek in Edith-Wolf-Perez je med drugim privedel do prve Dolge noči plesa v Pliberku. Umetniška vodja: Katrin Ackerl-Konstantin, ideja in kuratorstvo: Andrea Hein.  
 • 2020: Po možganski kapi dolgoletne predsednice CCB Andree Hein leta 2018 in smrti pokrovitelja CCB Johanna Kresnika leta 2019 sledi razvoj novega koncepta z novo usmeritvijo.
 • 2021: Produkcija CCB »JEMAND. Eine Hommage an Johann Kresnik/NEKDO. Poklon Johannu Kresniku« v okviru projekta CARINTHIja 2020.

CCB je od svoje ustanovitve leta 2011 postal eden glavnih akterjev na koroški plesni sceni. Pri tem se društvo osredotoča predvsem na Dolgo noč plesa, lastne produkcije in koprodukcije ter delo na področju posredovanja. V svojih produkcijah se Center for Choreography Bleiburg/Pliberk po eni strani ukvarja s koroškimi osebnostmi, po drugi strani pa s političnimi temami - v skladu s Kresnikovim geslom »Balet se zna boriti!«. Z ozaveščanjem publike spodbuja tudi zgodnje srečanje s sodobnim plesom oz. umetnostjo in kulturo v najširšem smislu.

Društveni odbor

Zdravko Haderlap
Predsednik
Jutta Mitteregger
Blagajničarka
Mathias Kunauer
Namestnik blagajničarke
Mirjam Sadjak
Tajnica
Andrea Hein (*1951 – 2022)
Častna članica
Johann Kresnik (*1939 – 2019)
Pokrovitelj

Vodstvena ekipa

Jutta Mitteregger
Poslovno upravljanje
Mirjam Sadjak
Administracija
Mathias Kunauer
Tehnično upravljanje

Umetniški odbor, ki ga sestavljajo člani:ce CCB in kulturni:e delavci:ke.

Projektni timi

Dolga noč plesa
 • Umetniška vodja: Anna Hein
 • Vodja produkcije: Mirjam Sadjak
 • Kuratorstvo: Anna hein, Hanspeter Horner, Mirjam Sadjak
 • Tehnično upravljanje: Mathias Kunauer
 • Produkcija: Vincenzo Gatta, Eva Leick, Hanna Novak
 • Mentorica za ples 2023: Anna Hein
 • Mentor za glasbo 2023: Julian Gamisch
Produkcija KRI & MLEKO
 • vodja projekta, režija, koreografija: Imke Logar-Thiessen 
 • Teksti/dramaturgija : Imke Logar-Thiessen und Rubina Meister
 • Igralke: Judith Meister, Christine Meklin, Victoria Meklin, Heidi Schuster, Anna Rutar, Klaudia Ahrer, Roswitha Tomic, Veronika Zeichen, Simona Roblek
 • Tehnika: Mathias Kunauer, Elsa Logar
Labor 2023 – experimentalni projekt za ambiciozne koreografe:inje in plesalce:ke
 • Mentor 2023: Guido Markowitz
 • Vodja produkcije: Mirjam Sadjak
 • Koncept: Christina Comtesse, Anna Hein, Jutta Mitteregger, Mirjam Sadjak
 • Kuratorstvo: Guido Markowitz, Chris Comtesse, Anna Hein, Edith Wolf Perez
Šolski Projekt »FAUSTLOS«
 • Vodja produkcije: Imke Logar-Thiessen
 • Mentorica: Anna Rutar
Produkcija Lavant 2024
 • Koncept, ideja, režija: Zradvko Haderlap
 • Znanstveno mentorstvo: Klaus Amann
 • Dramaturgija: Jana Pavlič
 • Koreografija: Christina Comtesse
 • Glasba/Kompozicija: Tonč Feinig
 • Scenografija: Majda Krivograd
 • Kostumografija: Katarina Zalar
 • Asistentka režiserja: Imke Logar-Thiessen
 • Poslovno upravljanje: Jutta Mitteregger
 • Vodja produkcije: Mirjam Sadjak
 • Umetniški vodja: Zdravko Haderlap